субота

Planina Kosmaj

Kosmaj, pitoma planina, udaljena 13 kilometara od Mladenovca.
VIDEO ZAPISI * YOUTUBE KLIPOVI - PLANINA KOSMAJ
KOSMAJIako je niska (626 metara), Kosmaj pripada gromadnim planinama vulkanskog porekla, što se i danas vidi po kupastim brdima koja ga okružuju. Ovo prirodno dobro bogato je raznovrsnim biljnim i životinjskim svetom. Na ovom području, između ostalih, nalazi se biljka „delfinijum fisum” i ptica „kreks-kreks”, koje su na crvenoj listi ugroženosti, kao i 17 novih vrsta insekata iz roda „staklokrilaca”. Studijom zaštite i razvoja na ovoj planini je registrovano blizu 600 biljnih vrsta, oko stotinu vrsta ptica, oko 300 jestivih, lekovitih i otrovnih gljiva, 50 sisara i veliki broj insekata.Planina Kosmaj je interesantana i kao lovno područje jer je bogata plemenitom divljači. Blage padine, proplanci i šume čine Kosmaj jednom od omiljenih izletničkih lokacija. Šume na Kosmaju zahvataju površinu od 670 ha, od čega je 550 ha, pod listopadnim, a 120 ha pod četinarskim drvećem. Od listopadnog najviše ima hrasta, cera, bukve i graba, a od četinara preovlađuje bor, jela, smrča i kedar.
Kosmaj obiluje divljim i šumskim voćem.
Sem flore i faune, Kosmaj i njegova šira okolina predstavljaju područje od posebnog kulturno-istorijskog značaja, sa većim brojem zaštićenih kulturnih dobara. Najznačajniji su manastiri Pavlovac i Tresije, arheološko nalazište Kasteljan, Spomenik palim borcima Kosmajsko-posavskog partizanskog odreda, kosturnica poginulim srpskim ratnicima. Na listi spomenika kulture se nalaze i crkve Svetog Petra i Pavla u Nemenikućama i Svete trojice u Koraćici.
Na Kosmaju ima tragova, koji ukazuju na stara naselja. Među najstarijima su tragovi iz praistorijskog doba (sudovi, kipove i druge stvari od pečene zemlje, kao i kameni čekić). Ima tragova koji ukazuju na boravak Rimljana. I u srpskom srednjovekovnom dobu Kosmaj je osobito na glasu. Iz tog vremena potiče više sakralnih objekata od kojih su najpoznatiji manastiri Sveti Nikola (Pavlovac), Sveti Arhanđeli (Tresije) i Sveti Đeorđije (Kasteljan).
U Kosmaju je bujao život i u doba Despotovine i u turskom periodu. Noviji, turski izvori svedoče o postojanju naselja i u vreme dolaska Turaka.
Ime je dobio, po jednom tumačenju, od keltske reči “kos” (šuma) i preindoevropske “mai” (planina). Drugi naziv Kosmaja vezuju za Rimljane i njihovu mitologiju: “kasa Maiae” jeste ” stanište boginje aje”. Iz daljina posmatran izgleda “K,o zmaj” koji se odmara. Nimalo slučajno ime naše planine - šumadijskog Olimpa – može se sagledati i kao složenica sačinjena od dve značenjima nabijene reči: kos – nas odvodi ka našoj rani neprebolnoj – Kosovu ravnom, a maj – asocira na rađanje, buđenje, preporod. Može se i tako tumačiti.