петак

Mladenovac * Kosmaj

Filmski zapis * PLANINA KOSMAJ
Više o planini KOSMAJ

Kosmaj na fotografijama

MLADENOVAC - Kosmaj (628 m) je najveća, najprivlačnija i najznačajnija geomorfološka prirodna lepota u okolini Beograda, Sopota i Mladenovca. Čitav pejzaž je pod vegetacijom. Strmije strane obrasle su šumom (pretežno bukovom i hrastovom, a mestimično i četinarskom). Blage padine su pod travnatom vegetacijom, a podnožje pod vočnjacima i njivama, dok su zaravni pretežno sa proplancima. Na Kosmaju ima i razne divljači od značaja za lovni turizam (zečevi, srne, fazani, jarebice, lisice i prepelice, a nekada davno i vukovi). Kosmaj, pitoma planina, udaljena 12 kilometara od Mladenovca i 30 od Beograda, Planina Kosmaj ima potencijalno primamljive sadržaje kulture i rekreacije, a predstavlja i značajnu vikend zonu, koja je trenutno prepuštena ličnom uređenju. Tu je i Manastir Pavlovac koji je šumskim stazama povezan sa manastirima Kastaljan i Tresije. Zbog svega toga su mogućnosti razvoja Kosmaja kao turističkog centra veoma velike. Selters banja je na putu Mladenovac - planina Kosmaj. Naziv Kosmaj nastao je od keltske reči "cos" (šuma).