петак

Mladenovac - kulturna dobra


Zavod za zaštitu spomenika kulture priprema kataloge o kulturnim dobrima
Zavod za zaštitu spomenika kulture Beograda izdaće do kraja ove godine kataloge za 10 kulturnih dobara na području Beograda.
Dva kulturna dobra se nalaze na području opštine Mladenovac
MLADENOVAC

Manastir Pavlovac (Koraćica, Mladenovac) jedan je od najstarijih spomenika srpske srednjovekovne kulture na području grada Beograda. Sačuvani konak predstavlja redak primer profane, stambene arhitekture srednjovekovne Srbije. Ovaj manastirski kompleks na padinama Kosmaja potiče iz prve četvrtine 15. veka, kada se ovaj prostor nalazio u okvirima srpske države pod vlašću despota Stefana Lazarevića.
Spomenik na mestu smrti despota Stefana Lazarevića (Crkvine, Mladenovac) u obliku obeliska sa zapisom o smrti Despota Stefana Lazarevića podignut je u porti crkve Sv. proroka Ilije u selu Crkvine, 1427. godine. Ovaj obelisk predstavlja jedinstveni primerak spomenika do danas sačuvan na Balkanu.