петак

Mladenovac danas

MLADENOVACPored nove Pijacete, grad je dobio novo ruho, nov lik, nov trg, novu glavnu ulicu, sa novim širokim trotoarima, novim kolovozom na kome se vozila neće zadržavati. Niče nov mlad drvored. Sadnice kuglastog javora su posađena umesto lipa, koje su morale da budu izvađene da bi se izbeglo ponovno podizanje trotoara i asfalta posle renoviranja glavne ulice.