недеља

Mladenovac

Prvenstveno imam osećaj pripadanja gradu u kome živim ali zbog toga nisam ne objektivna i ne mislim da živim u najlepšem i najboljem gradu na svetu, gde je sve uređeno kako treba …
Ma koliko se neko udaljio od rodnog mesta, svoj dom, ulicu, grad ili selo, kao svoju životnu odrednicu, u sebi i sa sobom nosi. Kada se svet obiđe, vide i dožive druge sredine, okruženja, gradovi, stiče se najobjektivnija slika, potreba za promenom, zasnovana na najdelotvornijem podsticaju - ljubavi prema zavičaju.
Ja nisam sigurna da ću sav svoj život provesti u njemu, ali i ako odem ostaće uspomene …
Mladenovac je grad mog detinjstva, moje mladosti i prvog poleta u svet...
Mladenovac